geurts
timmerfabriek geurts
timmerwerk
schurenkozijnengeurts
Na de spuiterij volgt de afmontage. Ramen en deuren worden
voorzien van hang- en sluitwerk en tochtprofielen, waarna deze
in het kozijn gemonteerd worden. Indien gewenst kan het kozijn van
beglazing worden voorzien.